NEWS&UPDATE
เรียนรู้มาตลอด ไม่เคยจะหยุดนิ่ง

เรียนแล้วเรียนอีก ปีนี้เรียน Anatomy จากอาจารย์ใหญ่ไป 2 รอบแล้ว เรียนกี่รอบก็ไม่เบื่อ ได้ความรู้เพิ่มขึ้นทุกครั้งที่เรียน รอบนี้ฉีดฟิลเลอร์แบบฉีดสีไปในหน้าของอาจารย์ใหญ่ ฉีดเสร็จมีการ Dissect ผ่าแต่ละชั้นออกมาดู อาจารย์ชมว่าฉีดตรงชั้นตรง plane ทุกตำแหน่ง อยากยกตำแหน่งไหน วางยาไว้ถูกต้อง อยากเลี่ยงตำแหน่งอันตรายตรงไหน เราก็เลี่ยงได้อยากถูกต้อง ผ่าเสร็จ ยิ้มเลย ????????????

10 กว่าปีที่ผ่านมาฝึกฝน เรียนรู้มาตลอด ไม่เคยจะหยุดนิ่ง เสียเงินไปเยอะกับการเรียนเพิ่มเติม แต่ก็ยังคิดว่าต้องเรียนต่อไป เพื่อพัฒนาฝีมือตนเอง และเพื่อคนไข้ของหมอทุกๆท่าน

ขอบคุณบริษัท Merz Thailand ที่เชิญหมอเข้าร่วมการ workshop ครั้งนี้ จัดได้ดีเหมือนเดิม

Other Product
สาขาสงขลา
ปากซอย 6 วชิรา (ถ.ทะเลหลวง) อ.เมือง จ.สงขลา 90000
โทร 074-327-338, 085-671-0008
สาขาหาดใหญ่
143 ถ.จุติอนุสรณ์ (เยื้องโรงแรมหรรษาเจบี) ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ. สงขลา 90110
โทร 074-230377, 083-193-1117 แฟ๊กซ์ 074-230344
แบบฟอร์มติดต่อเรา